Vi hjälper dig få struktur på din marknadsföring

Tillsammans med dig tar vi fram en strategi som ligger som grund och säkerställer att du som kund ska få ut maximalt av dina investerade pengar.

Vi hjälper våra kunder med marknadsföring som ger bäst effekt. Därför erbjuder vi hela mediemixen till våra kunder. Vi är en fullservicebyrå som kan leverera hela din marknadsföring eller delar av den. Vi hjälper våra kunder att få struktur på sin marknadsföring och tillsammans skapar vi en dynamisk mediestrategi. Strategin ligger som grund och säkerställer att du som kund ska få ut maximal effekt av dina investeringar.

Bra marknadsföring skapar synergier

För att ditt företag ska kunna växa eller behålla sin position är marknadsföring avgörande. Utbudet, kanalerna och möjligheterna är många och samtidigt sker en utveckling som hela tiden skapar nya spännande förutsättningar.

Som vår kund hjälper vi dig säkerställa att er marknadsföring samverkar och att ni gör rätt satsningar för ert företag och målgrupp. Vi hjälper dig hitta lösningar som skapar synergier vilka gör marknadsföringen ännu mer effektiv och kraftfull.

Traditionell eller digital marknadsföring?

Som fullservicebyrå erbjuder vi dig hela mediepaletten inom traditionell och digital marknadsföring. Till din hjälp har du också vår reklam- och produktionsbyrå – Fluid. Genom Fluid erbjuder vi våra kunder komplett produktion inom idé, foto, film, ljud och design.
Kort sagt: Vi är en helhetsleverantör när det kommer till varumärke och marknadsföring.

Den bästa mediemixen är den som kombinerar både traditionell och digital marknadsföring. Det finns tydliga styrkor med båda. Traditionell marknadsföring används främst för att sprida information via annonsytor. Det kan vara i allt från tv, radio, tidning och skyltar. Traditionell marknadsföring når en generell målgrupp och har en bra konvertering.

Digital marknadsföring handlar främst om att lyckas få rätt personer att hitta till dina kanaler. Oftast fokuserar man inte på att nå ut till allmänheten på samma sätt som traditionell marknadsföring istället fokuserar man mer på att nå ”rätt personer” (personer som aktivt söker eller letar efter det som ditt företag erbjuder). Insatserna av digital marknadsföring kan mätas direkt och optimeras löpande vilket gör det möjligt att följa och snabbt utvärdera satsningar.

Urval av våra tjänster

  • Utbildningar
  • Uppföljningar
Kontakta oss så berättar vi mer

Har du rätt strategi
för dina mål?

Nå dina långsiktiga
och kortsiktiga mål.

Våra tjänster

Syns du i rätt kanaler
för din målgrupp?

Ett brett utbud av digitala
och tryckta medier.
Välj kanaler

Har din kommunikation
slagkraftig utformning?

Bygg ett starkt varumärke
med intressant innehåll.
Vår produktionsbyrå

Vill du utveckla
relationer genom event?

Nyttan med det fysiska mötet i eventmarknadsföring.
Möjligheter med event

Hur attraherar du
rätt kompetens?

Skapa intresse kring dig
som arbetsgivare.
Rekrytering