I dagens fullspäckade flöden är det inte bara viktigt att sticka ut utan du måste även vara relevant för dina följare. När mängden information blir så pass hög börjar människor att sortera vad de tar till sig vilket ställer högre krav på dig som företag.

Relevanta rubriker uppmanar till läsning

En bra rubrik är viktig för att skapa intresse och tala om vad läsaren får ut av att läsa ditt inlägg. Våra flöden är fullspäckade av information så rubriken hjälper mottagaren att snabbt sortera vilket innehåll som är relevant att läsa. Undvik där emot att använda clickbait. Även om du kan få några snabba klick så kommer det i längden att skada din trovärdighet och i sin tur ditt varumärke!

Våga vara social

Sociala medier är just sociala. Det handlar om att prata med varandra snarare än att endast skrika ut sitt budskap. Uppmuntra till interaktion genom att exempelvis ställa frågor – men se till att svara på de kommentarer du får och håll igång konversationen. Genom att vara genuin och personlig när du pratar med dina följare skapar du en riktig relation mellan er som kommer gynna ert varumärke. Varumärken som laddas med känslor skapar större närhet till målgruppen.

Ge istället för att ta

Tiden för att enbart pumpa ut säljande innehåll är sedan länge förbi. Du behöver ha din målgrupp i åtanke och skapa innehåll som är värdefullt för dem eller svarar på deras frågor. Som företag sitter du inne på massor av kunskap och branschrelaterad information som dina följare har större nytta av än krängiga inlägg. Du framstår som kunnig och blir en källa till kunskap som dina följare kan ta del av för att lära sig. Win win!

Få bättre effekt med CTA

CTA står för Call to Action och är det du vill att dina följare ska göra efter att ha läst ditt inlägg. Variera dina CTA för dina olika mål – vill du driva trafik? Få  ngagemang? Visa upp din video? Tänk över vad du vill att de ska göra och uppmana till handling. Det är viktigt att du bara använder en CTA i varje inlägg, så att det blir så tydligt som möjligt för din målgrupp.

Vill ni ha hjälp med att se över era sociala medier?

Prata direkt med era följare, bygg genuina relationer och lär er mer om er målgrupp. En stark närvaro i sociala medier innebär oändliga möjligheter och är allt viktigare i vårt ständigt uppkopplade samhälle. Att finnas där er målgrupp befinner sig och prata direkt med dem är dessutom ett bra sätt att hitta nya kunder, öka er försäljning och påverka bilden av ert varumärke.

KONTAKTA OSS