Projektbeskrivning

WOODLAND

Uppdrag – Marknadsföring i sociala medier

Woodland Mills är ett kanadensiskt företag som tillverkar och säljer sågverk och skogsbruksmaskiner.
Woodland Mills är i dagsläget verksamt i 11 länder och Öst Media är huvudpartner för all digital marknadsföring som görs inom Europa. Marknadsföringen startades upp med Google Ads, displayannonsering och YouTube. Öst Media fick i uppdrag att hjälpa kunden utöka den digitala marknadsföringen via annonsering i sociala medier vilket startades upp under 2019.

Retargeting från hemsidan

Implementeringen av Facebook Pixel gjorde det möjligt att analysera och följa besökarna på hemsidan och utifrån det skapa kampanjer och målgrupper. Genom dynamiska konverteringskampanjer på Facebook och Instagram har vi återmarknadsfört relevanta produkter för de som redan besökt hemsidan för att påminna den potentiella kunden om varor de visat intresse för och generera fler slutförda köp.

Relevanta målgrupper

Från den spårade trafiken kunde vi skapa nya målgrupper baserat på de som redan visat intresse för produkterna. Mot dessa nya målgrupper riktades kampanjer med syfte att driva ny trafik till hemsidan, skapa medvetenhet hos nya potentiella kunder och på så vis bidra till ökad försäljningen.

Vilken effekt får kunden?

Henrik Ängermark
Woodland Mills


Vi kom i kontakt med Öst media efter att vi fått goda rekommendationer av ett annat företag.

Vi har regelbundna avstämningar där vi går igenom resultat av kampanjer och diskuterar nästa steg. Kombinationen av Öst medias kunskaper och våran branschkännedom ger oss väldigt bra förutsättningar att driva och utveckla vår digitala marknadsföring.

Eftersom Öst media hanterar hela vår europeiska digitala marknadsföring har det varit en utmaning med tanke på kulturer, språk och hur olika digitala medier används i olika länder. Tack vare ett prestigelöst samarbete har vi nått fantastiska resultat. 

Hur jobbar ni med sociala medier?

Prata direkt med era följare, bygg genuina relationer och lär er mer om er målgrupp. En stark närvaro i sociala medier innebär oändliga möjligheter och är allt viktigare i vårt ständigt uppkopplade samhälle. Att finnas där er målgrupp befinner sig och prata direkt med dem är dessutom ett bra sätt att hitta nya kunder, öka er försäljning och påverka bilden av ert varumärke.
ÖM:s produktionsbyrå Creative Sales hjälper dig att sätta en strategi för er närvaro i sociala medier, skapar engagerande innehåll, driver effekt genom pricksäkra kampanjer mot identifierade målgrupper samt erbjuder utbildningar för dig och dina kollegor.
Hör av dig så berättar vi mer.

INGELSTA SHOPPING

Kampanj

BLOMSTERTORGET

Digital marknadsföring

NORRKÖPINGS NÄRINGSLIVSGALA

Galaevent

ENGSTRÖMS BIL

Native

WOODLAND

Sociala medier

BJÖRDES

Webb, Foto

MOTALA &
VADSTENA

Platsmarknadsföring

THE BOX HOTEL

Filmproduktion