1. Tänk som en journalist!

Innehållet ska smälta in bland övriga innehållet på tidningen/på sajten och därför ha en redaktionell karaktär. Native är inte rätt format om ni vill sälja högtalare till vrakpris, native ger bäst effekt när den fokuserar på vad som är hjärtat i ert företag. Bestämma ämne görs bäst tillsammans med en nativeredaktör som är expert på vad som fungerar bra i vald kanal.

2. Definiera målgruppen

Det underlättar när vi ska identifiera tonalitet på tilltal, språk, bild och plattform. Vilka pratar vi med? Det finns också möjligheter att styra så att din artikel visas för de mest relevanta mottagarna av ditt budskap.

3. Visualisera det du vill förmedla

Bilder är det vi ser först och fler lockas av att klicka på innehåll som har en intressant bild. Det innehåll du vill förmedla ska därför gå att visualisera för att skapa engagemang. Kanske kan ett rörligt klipp berika din story?

4. Call to action och mätvärden

Sätt en målbild för hur ni vill att användaren ska reagera på innehållet. Det kan exempelvis vara en länk under artikeln som leder till en landningssida där läsaren kan fördjupa sig mer i ämnet – så kallad call to action. Efter kampanjens slut utvärderar vi tillsammans. Centrala mätvärden i nativekampanjer är läsfrekvens, antal läsare på artikelnivå och lästid på artikeln.

5. Komplettera din kampanj

Native är en produkt som tjänar på ett långsiktigt tänk. Dela upp kampanjer i flera olika inlägg med olika innehåll under en längre tidsperiod. För att få ut bra läsvärde och nå så många som möjligt rekommenderas en kampanjperiod på 1-3 månader där varje text får leva 2-4 veckor. Under tiden kan det vara en god idé att komplettera din kampanj med sökordannonsering på Google och handlingsdrivande annonsering så som displayannonsering.

Vad är Native advertising?

Bör allmänheten känna till er verksamhet eller ett av era spännande projekt? Berätta det med en historia på en unik plats i redaktionell miljö. Native advertising fokuserar på relevant innehåll som profilerar ert företag. Publiceringen sker i någon av Öst Medias kanaler och harmonierar med det övriga redaktionella innehållet. Styrkan i native som marknadsföringsstrategi är dess trovärdighet och hur den engagerar och skapar mervärde för läsaren. Läsaren vill ta del av annonseringen, den tvingas inte på något utan väljer själv aktivt att läsa innehållet. Native är en bra marknadsföringsstrategi för att påverka attityder, kunskap och ge inspiration.

ÖM:s produktonsbyrå Creative Sales har ett tätt samarbete med redaktionen och besitter mycket kunskap om vad användarna på Öst medias plattformar är intresserade av. Tillsammans med dig hittar vi en story som skapar en ömsesidig, lojal och långsiktig relation med din målgrupp.

KONTAKTA OSS